căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

chuyensan2

Làm thế nào để học Kế toán

Học ở đây được định nghĩa giống như một người nào đó chuyên tâm vào việc học. Mục đích của việc học kế toán là phải hiểu được sách giáo khoa và những kiến thức chuyên môn của kế toán cộng với kinh nghiệm cần thiết để thành công trong lĩnh vực kế toán chuyên nghiệp.

Xem chi tiết
anhdaidien

Chuẩn mực Kế toán quốc tế về nông nghiệp...

Tháng 12/2000, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành chuẩn mực kế toán số 41 – Nông nghiệp, chuẩn mực này chính thức được áp dụng vào tháng 1/2003. Đây là một chuẩn mực kế toán mới và chưa có chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng, mặc dù nước ta là một nước nông nghiệp. Trong bài báo này chúng ta sẽ tìm hiểu tóm tắt về chuẩn mực kế toán quốc tế về nông ...

Xem chi tiết
sodok phuong

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

Bên cạnh việc xác định cấu trúc vốn tối ưu, quản lý vốn luân chuyển là một vấn đề rất được quan tâm trong tài chính doanh nghiệp vì nó có mối liên hệ mật thiết với khả năng sinh lợi, rủi ro và giá trị công ty. Quản trị vốn lưu động là quản trị các tài sản ngắn hạn chủ yếu của công ty, bao gồm các khoản mục phải thu khách hàng, hàng tồn kho và tiền mặt. Các nghiên cứu ...

Xem chi tiết
thue yphuong1

Cải cách hệ thống chính sách thuế Việt Nam

Thuế là một công cụ tài chính vô cùng quan trọng, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Đánh thuế không đơn thuần để tạo ngân sách chính phủ mà còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị và xã hội. Một hệ thống thuế hữu hiệu không chỉ củng cố nguồn lực tài chính công, kích thích tăng trưởng kinh tế của quốc gia mà còn góp phần tăng cường khả ...

Xem chi tiết
dollar2 small

Lời kết của ban tư vấn VACPA về chênh lệch tỷ giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá

Phải nói, Thông tư 179 ra đời đã giải quyết được phần lớn những vướng mắc xung quanh vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá. Từ các vấn đề đã được các bạn trao đổi trên Website VACPA liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái, Ban Tư vấn VACPA xin kết lại một số điểm như sau:

Xem chi tiết
xuat hien yeu to phan hoa dong tien

Bàn về chênh lệch tỷ giá hối đoái và xử lý chênh lệch tỷ giá - Thực tế và quy định

Vấn đề ghi nhận, đánh giá, xử lý và hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (CLTG) luôn là vấn đề phức tạp và cũng nảy sinh nhiều vướng mắc từ văn bản pháp lý đến áp dụng thực tế trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt là Thông tư 201/2009/TT - BTC ngày 15/10/2009 (Thông tư 201) về hướng dẫn xử lý CLTG áp dụng trong doanh nghiệp đã có sự mâu thuẫn với quy định của ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21