căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

bv tv vu 1 190618

Measuring the probability to choose Accounting as a major in VietNam

The objective of this paper is to investigate the influential factors affecting university and college students' decision to choose Accounting as a major.

Xem chi tiết
bia phung phuoc 040518

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

Khi nhu cầu kiểm toán ngày càng cao, càng nhiều doanh nghiệp kiểm toán ra đời thì chất lượng kiểm toán ngày càng được quan tâm, Một trong những yếu tố góp phần quan trọng tạo nên chất lượng kiểm toán, là thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Xem chi tiết
avatar jts 2018

Cuộc thi Journey to Success Scholarship (JTS)

Sinh viên sẽ có cơ hội được giao lưu và lắng nghe chia sẻ từ những diễn giả nổi tiếng, và đón nhận sự định hướng từ những người đi trước. Từ đó, sinh viên có thể chủ động lựa chọn, nắm bắt và quyết định tương lai nghề nghiệp phù hợp nhất cho mình.

Xem chi tiết
bsc perspectives

Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng

Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo và mô hình hồi quy nhị phân (BLR) để xử lý 250 mẫu được thu thập tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó, xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có tác động đến quyết định chọn áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC) phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, đồng ...

Xem chi tiết
hv 1 180318

Tác động của đòn bẩy tài chính, quy mô đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Bài viết sử dụng hồi quy có trọng số GLS để đo lường mức độ tác động của đòn bẩy tài chính, quy mô đến khả năng sinh lời của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam qua bộ dữ liệu bảng với 574 doanh nghiệp trong 6 năm (2010-2015).

Xem chi tiết
kimphuong 1 090318

Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kĩ thuật hồi quy Fama - MacBeth: Bằng chứng chực nghiệm tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty phi tài chính niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015 bằng kỹ thuật hồi quy Fama - MacBeth.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20