căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

hoit thao ktkt 2606 1

Hội thảo khoa học " Kế toán Kiểm toán trong kỷ nguyên số"

Nhằm tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên giao lưu và trao đổi với các nhà giáo, các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán về các các vấn đề nảy sinh trong nền kinh tế kỷ nguyên số từ góc nhìn học thuật và thực tiễn. Đồng thời tạo động lực và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa ...

xem chi tiết
c lan bia

Factors Affecting the Effectiveness of Applying Corporate Income Tax Accounting Standards at Vietnamese Enterprises

Factors Affecting the Effectiveness of Applying Corporate Income Tax Accounting Standards at Vietnamese Enterprises

xem chi tiết
t van bia

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin BCTC

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin BCTC

xem chi tiết
bao cao tich hop bia

Báo cáo tích hợp - Xu hướng phát triển báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo tích hợp - Xu hướng phát triển báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam

xem chi tiết
zcore bia

Đánh giá hiệu quả sử dụng chỉ số Z-Score trong việc nhận diện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính

Đánh giá hiệu quả sử dụng chỉ số Z-Score trong việc nhận diện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính

xem chi tiết
tan bia

Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân khi chấp nhận dịch vụ Mobile banking tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân khi chấp nhận dịch vụ Mobile banking tại Thành phố Hồ Chí Minh

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20