căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐH Văn Lang sẽ trở thành một tổ chức đào tạo có chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán trong nước và khu vực với tất cả các chương trình đào tạo đạt các chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực Kế toán Kiểm toán có chất lượng được các tổ chức trong và ngoài nước ưa chuộng khi tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp phải có năng lực chuyên môn đủ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng; có thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường cạnh tranh toàn cầu và đóng góp tích cực cho xã hội thông qua hoạt động nghiên cứu.

 

MỤC TIÊU

Mục tiêu đào tạo: Ngành Kế toán đào tạo Cử nhân Kế toán có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí; có khả năng tự học và sáng tạo; có năng lực về chuyên môn, nắm vững kiến thức cơ bản về khối ngành Kinh tế; có những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán, phân tích kinh doanh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt; có khả năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong mọi loại hình doanh nghiệp, trong các Bộ, ngành chức năng, các học viện, trường đại học, cao đẳng và các tổ chức phi lợi nhuận.

Ngoài mục tiêu trang bị kiến thức, chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực thực tiễn để đảm bảo sinh viên ra trường đi làm có thể tiếp cận ngay công việc thực tế.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Học đi đôi với hành, sinh viên ra trường phải làm việc được ngay.
 • Phương pháp giảng dạy có tính hệ thống, chặt chẽ, sáng tạo, kết hợp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao kỹ năng ra quyết định cho sinh viên;
 • Không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên;
 • Mở rộng quan hệ với cộng đồng và doanh nghiệp;
 • Đánh giá cao những ý tưởng và ý kiến đa chiều;
 • Chú trọng đến tính hội nhập;
 • Chuẩn đầu ra luôn được đánh giá và cập nhật để phù hợp với thực tế.

 

TRÁCH NHIỆM

1. Cung cấp cho sinh viên:

 • Một nền tảng giáo dục vững chắc về lý thuyết và thực hành về tài chính, kế toán để chuẩn bị cho sự thành công trong nghề nghiệp ở mọi loại hình tổ chức; cũng như liên quan đến nghiên cứu sau đại học;
 • Một môi trường học tập đề cao các tiêu chuẩn đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình;
 • Cơ hội học tập thực tế để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển biến từ một sinh viên trở thành một người đi làm chuyên nghiệp;
 • Một viễn cảnh toàn cầu về các vấn đề tài chính, kế toán thông qua việc học tập và giảng dạy trên giảng đường và trong thực tiễn tại các doanh nghiệp, kể cả các chương trình nghiên cứu ở nước ngoài.

 

2. Đóng góp các sản phẩm trí tuệ bằng các công trình nghiên cứu ứng dụng thông qua việc kết hợp rộng rãi với các đối tác bên ngoài.

 

3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp để cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên.