căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

VAN LANG UNIVERSITY

FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING

 

                                           SCIENTIFIC CURRICULUM VITAE OF THE LECTURER

 

NO.

CODE

FULL NAME

DATE OF BIRTH

POSITION

DEGREE

1

2001100558

Mai Bình Dương

20/01/1981

Head of faculty

Dr

2

2001101978

Tăng Trí Hùng

13/07/1962

Deputy of faculty

Dr

3

2001100184

Lê Ngọc Anh

20/09/1981

Lecturer

MSc

4

2001100528

Lưu Chí Danh

12/07/1980

Lecturer

MSc

5

2001100636

Nguyễn Thị Minh Hiệp

19/01/1980

Lecturer

MSc

6

2001100621

Lê Như Hoa

20/04/1985

Deputy of the Department

MSc

7

2001100251

Lê Phan Thanh Hòa

16/01/1985

Head of the Department

Dr

8

2001100179

Phạm Thị Thu Huyền

23/06/1990

Lecturer

MSc

9

2001100203

Tạ Duy Khánh

25/07/1985

Lecturer

MSc

10

2001100756

Đào Tuyết Lan

15/11/1973

Lecturer

MSc -PhD researcher

11

2001101584

Nguyễn Thị Ngọc Lan

29/07/1997

Lecturer

MSc - PhD researcher

12

2001101057

Giáp Thị Lệ

10/06/1981

Lecturer

MSc - PhD researcher

13

 

Hoàng Thụy Diệu Linh

15/09/1987

Lecturer

MSc - PhD researcher

14

2001100598

Phan Minh Nguyệt

17/09/1986

Lecturer

MSc

15

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

05/08/1990

Lecturer

MSc

16

2001100597

Nguyễn Thị Phước

25/05/1981

Deputy of the Department
 In charge of the Department

MSc

17

2001100376

Nguyễn Nhã Quyên

28/12/1990

Lecturer

MSc

18

2001100202

Nguyễn Văn Tâm

01/01/1980

Lecturer

MSc - PhD researcher

19

2001100652

Nguyễn Thị Bích Tuyền

18/09/1988

Lecturer

MSc

20

2001100080

Phạm Thị Mộng Tuyền

10/11/1990

Lecturer

MSc

21

2001100637

Nguyễn Thị Thu Vân

15/09/1980

Deputy of the Department
 In charge of the Department

MSc - PhD researcher

22

2001101976

Trần Thị Kim Phượng

27/01/1976

Deputy of the Department

MSc - PhD researcher