căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

index

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ II năm học 2016 - 2017 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

Xem chi tiết
lcci2014 3

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 22

Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí ở mức độ chuyên sâu; Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến ngành kế toán như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan đến ngành kế toán.

Xem chi tiết
van lang khai giang 9 2015 img 0307

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ I năm học 2016 - 2017 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

Xem chi tiết
chaok21img 04011

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 21

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam

Xem chi tiết
lt

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ I năm học 2015 - 2016 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

Xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 17 năm học 2014 - 2015

Do đặc thù của chương trình đào tạo của khoa Kế toán - Kiểm toán là giúp sinh viên thực tập ngay tại trường trên mô hình DN thực tế thu nhỏ, do đó sinh viên học và thực tập Mô phỏng Kế toán tại phòng mô phỏng, không bắt buộc đi thực tập tại đơn vị thực tế.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6