căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kiểm toán 1 và 2 cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là môn học chuyên ngành quan trọng nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nghề Kiểm toán. Kiểm toán là nghề đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, và đạo đức nghề nghiệp rất cao, do đó Bộ môn rất ý thức trong ...

Xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán

Bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kế toán tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Excel kế toán, Phần mềm kế toán, Mô phỏng kế toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Công tác nghiên cứu khoa học được Bộ môn chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, ...

Xem chi tiết
mt1

Ma trận chuẩn đầu ra

Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, giữa các học phần và chuẩn đầu ra.

Xem chi tiết
cay chuong trinh dao tao3 1

Cây chương trình đào tạo

Sơ đồ cốt lõi và sơ đồ cây chương trình đào tạo.

Xem chi tiết
dt1

Chương trình đào tạo

Ngành kế toán đào tạo Cử nhân kinh tế có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực về chuyên môn, nắm vững những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, có những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán, phân tích kinh doanh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6