căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

images (3)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KẾ TOÁN 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán định hướng ứng dụng giúp người học nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kế toán; có năng lực tham gia ...

Xem chi tiết
van lang k25

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 25

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 25

Xem chi tiết
van lang k24

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 24

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 24

Xem chi tiết
van lang k23

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 23

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 23

Xem chi tiết
9 nguyen tac vlu

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

Xem chi tiết
dai hoc van lang vuon den mot tam cao moi 2

Lịch trực Cố vấn học tập ngành Kế toán

VPK gửi lịch trực và phân công của CVHT tư vấn cho ngành kê toán

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6