căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

logo ktkt vlu

Chuẩn đầu ra ngành kế toán NH 2020-2021

Chuẩn đầu ra ngành kế toán NH 2020-2021

Xem chi tiết
logo ktkt vlu

Danh mục Đề cương Chi tiết NH 2020-2021

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NH 2020-2021

Xem chi tiết
daihocvanlang

Bản đặc tả chương trình cử nhân kế toán NH 2020-2021

Bản đặc tả chương trình cử nhân kế toán NH 2020-2021

Xem chi tiết
logo ktkt vlu

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kế toán-Khoá 25

Đề cương chi tiết học phần ngành Kế toán_Khoá 25

Xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán và kiểm toán

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán và kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) và kiểm toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác ...

Xem chi tiết
images

Đề cương chi tiết các HP đào tạo cao học ngành kế toán năm 2022

Đề cương chi tiết các HP đào tạo cao học ngành kế toán năm 2022

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6