căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với Ngân hàng Đông Á

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 611/CT-TTr ngày 19/12/2012 và công văn số 480/CT-TTr ngày 8/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Ngân hàng Đông Á. 

 

 

 

Vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với Ngân hàng Đông Á

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

 
Với những thắc mắc của Ngân hàng Đông Á, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1513/TCT-CS ngày 13/05/2013 để giải đáp. Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Thứ nhất, tính doanh thu, giá vốn, số thuế phải nộp của hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn về xác định thuế GTGT phải nộp:

Xác định thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

Giá trị gia tăng xác định đối với một số ngành nghề kinh doanh như sau:

 Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán được doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số bán ra thì xác định như sau:

Giá vốn hàng bán ra bằng (=) Doanh số tồn đầu kỳ, cộng (+) doanh số mua trong kỳ, trừ (-) doanh số tồn cuối kỳ.

- Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra.

- Căn cứ quy định tại khoản 8 điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 11/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: Hoạt động tài chính và Kinh doanh ngoại tệ

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trước ngày 1/3/2012 đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra.

Từ ngày 1/3/2012, hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thứ hai, phát sinh mua, bán vàng tại Bạc Liêu nhưng chi nhánh NH Đông Á không kê khai thuế tại Bạc Liêu:

Tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Tại điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các hình thức xử phạt, mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Về việc khai thuế GTGT đối với hoạt động mua bán vàng của chi nhánh ngân hàng Đông Á, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4134/TCT-CS ngày 20/11/2012 trả lời Cục Thuế Hải Phòng hướng dẫn trường hợp tương tự, theo đó chi nhánh Ngân hàng Đông Á phải kê khai thuế đối với hoạt động mua bán vàng tại tỉnh Bạc Liêu (bản photo công văn kèm theo).

Tuy nhiên trên thực tế chi nhánh NH Đông Á không kê khai thuế tại Bạc Liêu mà hạch toán điều chuyển về hội sở chính và hội sở chính thực hiện kê khai tập trung cho toàn hệ thống, hội sở chính sẽ trực tiếp kê khai nộp thuế cho các chi nhánh trong đó có chi nhánh tại Bạc Liêu và nếu không làm thay đổi số thuế phải nộp vào NSNN của Ngân hàng Đông Á thì hành vi nêu trên của chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bạc Liêu không phải là hành vi trốn thuế mà là hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Thứ ba, doanh thu từ lãi cho vay nội bộ:

Về chính sách thuế đối với khoản doanh thu từ lãi cho vay nội bộ, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3276/TCT-DNL ngày 26/8/2010 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh thành phố trong đó có nội dung về khoản doanh thu nội bộ khi tính tỷ lệ phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (bản photo công văn kèm theo).

Nguồn Tạp chí tài chính