căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Trường ĐH Văn Lang công bố Thông tin Tuyển sinh năm 2015

Trường ĐH Văn Lang

       công bố Thông tin Tuyển sinh năm 2015

(TT. Thông tinVăn Lang, 18/10/2014) – Ngày 15/10/2014, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT (Công văn 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 19/9/2014), Trường ĐH Văn Lang công bố Thông tin Tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2015.

Phương thức tuyển sinh năm 2015 của Trường ĐH Văn Lang: 
Xét tuyển và Thi tuyển kết hợp xét tuyển. 

1. Đối với các ngành năng khiếu (Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc): 
Trường ĐH Văn Lang sử dụng kết quả thi ít nhất một môn văn hóa của kỳ thi THPT quốc gia và chỉ sử dụng kết quả của những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học chủ trì, kết hợp với kết quả các môn thi năng khiếu để xét tuyển.

Đối với các môn năng khiếu như Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí và Vẽ Hình họa: 
Trường ĐH Văn Lang tổ chức thi riêng, ngoài ra trường sẽ sử dụng kết quả các môn năng khiếu mà thí sinh đã dự thi ở một số trường ĐH khác đủ năng lực.

2. Đối với các ngành còn lại, trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và chỉ sử dụng kết quả của những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học chủ trì. 

Vùng tuyển sinh: 
tuyển sinh trong cả nước.

 

Bảng thông tin tuyển sinh các ngành học của Trường ĐH Văn Lang

 Ngành học  

 Mã ngành

 

Môn thi 

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

D210402

 

 - Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật (Môn thi chính: Vẽ Mỹ thuật)

- Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (Môn thi chính: Vẽ Mỹ thuật)

- Văn, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình họa 
   (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

- Toán, Văn, Vẽ Trang trí (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

 

Thiết kế đồ họa

 

 

D210403

 

- Văn, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình họa 
  (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

- Toán, Văn, Vẽ Trang trí (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

 

Thiết kế thời trang

 

 

D210404

 

 - Văn, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình họa 
   (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

- Toán, Văn, Vẽ Trang trí (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

 

Thiết kế nội thất

 

 

D210405

 

- Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật (Môn thi chính: Vẽ Mỹ thuật)

- Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (Môn thi chính: Vẽ Mỹ thuật)

- Văn, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình họa 
   (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

- Toán, Văn, Vẽ Trang trí (Môn thi chính: Vẽ Trang trí)

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

 

- Toán, Văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

 

Quản trị kinh doanh

 

 

D340101

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

 

 

D340103

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

 

Quản trị khách sạn

 

 

D340107

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

Kinh doanh 
thương mại

 

D340121

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

Tài chính – 
Ngân hàng

 

D340201

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

 

 

D340301

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Quan hệ công chúng

 

 

D360708

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

 

Công nghệ sinh học

 

 

D420201

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Sinh, Hóa

- Toán, Sinh, Lý

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Văn

 

Kỹ thuật phần mềm

 

 

D480103

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

 

 

D510406

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Sinh, Hóa

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Kỹ thuật Nhiệt

 

 

D520115

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Kiến trúc

 

D580102

 

- Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật (Môn thi chính: Vẽ Mỹ thuật) 

- Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (Môn thi chính: Vẽ Mỹ thuật)

Kỹ thuật công trình
Xây dựng

 

D580201

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Phòng Đào tạo
Trường ĐH Văn Lang