căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông tư 141/2013/TT-BTC: Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

 

Nội dung Thông tư  141/2013/TT-BTC: Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đã cụ thể hóa hơn các vấn đề:

+  Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng và doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội;

+  Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội;

+  Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại.

Thông tư 141 có hiệu lực từ 30/11/2013.