căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tập huấn ĐBCL cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN

Tập huấn Đảm bảo chất lượng

     cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN


(TT. Thông tin – Văn Lang, 14/11/2014) – Sáng 08/11/2014, trường ĐH Văn Lang tổ chức buổi tập huấn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo theo chuẩn AUN tại phòng 203A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh. 36 giảng viên các khoa: Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ Thông tin, Công nghệ & Quản lý Môi trường, Du lịch đã tham gia buổi tập huấn.

Hai nội dung lớn được trình bày, trao đổi tại buổi tập huấn là: “Đảm bảo chất lượng cấp chương trình”, “Đảm bảo chất lượng trong xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo – Chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm định chất lượng cấp chương trình tại trường ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh”.

 
 aaa

Văn Lang lựa chọn đảm bảo chất lượng để phát triển vững chắc. Để đi đến đích của con đường đó, CB - GV - NV và SV của trường cần nhận thức rõ vai trò của mình và tích cực tham gia.

(ảnh: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc trình bày tại buổi tập huấn)

Những nội dung trong chương trình đào tạo có thể là minh chứng cho nhiều tiêu chuẩn trong bộ 15 tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN (Asian University Network) như: Tiêu chuẩn 2 về Chương trình chi tiết, Tiêu chuẩn 3 về Nội dung và cấu trúc chương trình, Tiêu chuẩn 4 về Chiến lược giảng dạy và học tập,… Với những thông tin do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh – cung cấp, các giảng viên của trường được gợi mở đổi mới chương trình, viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng (theo hướng định lượng) về chương trình đào tạo các môn học để thể hiện đầy đủ, đánh giá khách quan công tác giảng dạy.

Bên cạnh đó, những chia sẻ và câu chuyện thực tế của PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh – về các công việc chuẩn bị, quy trình và những khó khăn khi thực hiện đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN tại đơn vị công tác đã giúp giảng viên Văn Lang hình dung cụ thể hơn về tiêu chí công việc cần đặt ra cho mình, những việc cụ thể phải làm.

Qua buổi tập huấn, các giảng viên có thể nhận thức rõ việc xây dựng và tổ chức giảng dạy hiệu quả chương trình đào tạo trước tiên phải xuất phát từ ý thức trách nhiệm, năng lực giảng dạy của cá nhân giảng viên; Nhà trường có vai trò điều tiết và định hướng. Mỗi cá nhân tích cực sẽ góp phần làm cho tập thể vững mạnh. Đó là cơ sở để Văn Lang tiệm tiến trên con đường đảm bảo chất lượng, xây dựng uy tín trước xã hội.


Ban Đảm bảo chất lượng