căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tăng trưởng tín dụng cải thiện nhanh

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, với xu hướng tăng trưởng tín dụng hiện tại, có khả năng đạt được mục tiêu 12% cho cả năm 2013.

 

Tăng trưởng tín dụng cải thiện nhanh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Theo thông tin cập nhật mới nhất của NHNN, tăng trưởng tín dụng đã có xu hướng cải thiện nhanh từ tháng 2/2013.

8 tháng đạt 6,45%

Đến cuối tháng 8/2013, tín dụng đã tăng 6,45% so với cuối năm 2012.  Tín dụng bằng VND tăng 10,4%; tín dụng ngoại tệ giảm 11,55%, phù hợp với chủ trương chống “đô la hóa” nền kinh tế.

Đến cuối tháng 6/2013, tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 10,69%, xuất khẩu tăng 3,62%, công nghiệp hỗ trợ tăng 2,68%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 12,49% so với cuối năm 2012.

Tổng dư nợ cho vay sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê đến cuối tháng 6/2013 đạt 27.529 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2012. Dư nợ cho vay nuôi trồng, thu mua và chế biến xuất khẩu thủy sản đến cuối tháng 8/2013 đạt 35.381 tỷ đồng, tăng 0,52% so với thời điểm 31/12/2012.

Tính đến 31/8/2013, năm ngân hàng thương mại Nhà nước đã cam kết cho vay 331 khách hàng cá nhân với số tiền là 105,32 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 305 khách hàng với dư nợ 64,9 tỷ đồng; ký hợp đồng tín dụng với 2 khách hàng là doanh nghiệp với số tiền 658  tỷ đồng, đã giải ngân cho 1 khách hàng với số tiền là 34,3 tỷ đồng.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, vốn tín dụng ngân hàng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, thu mua, chế biến xuất khẩu lúa gạo và thủy sản là những sản phẩm có thế mạnh của nước ta, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước. Cho vay hỗ trợ nhà ở được triển khai tích cực nhưng do một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời nên số tiền giải ngân chương trình này còn hạn chế.

Đến cuối tháng 8/2013, tỷ trọng các khoản vay có lãi suất đến 13%/năm chiếm khoảng 74,97%, tăng 41,6% so với cuối năm 2012; tỷ trọng các khoản vay có lãi suất từ 13-15%/năm chiếm khoảng 16,77%, giảm 29,3% so với cuối năm 2012; tỷ trọng các khoản vay có lãi suất trên 15%/năm chiếm khoảng 8,26%, giảm so với tỷ trọng 20,6% cuối năm 2012.

Theo NHNN, năm 2011, tín dụng tăng 14,4%, năm 2012 tăng 8,85%, đến cuối tháng 8/2013 tăng 6,45% so với cuối năm 2012, thấp hơn khá nhiều so với mức bình quân 35,9%/năm từ 2007-2010. 

Tổng phương tiện thanh toán phù hợp định hướng

NHNN đã kiểm soát lượng tiền cung ứng hợp lý bằng việc thực hiện cung ứng tiền qua kênh mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, nhưng khi tỷ giá biến động đã kịp thời bán can thiệp; điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở theo cả hai chiều mua và bán, phát hành tín phiếu NHNN để duy trì thanh khoản hợp lý vừa đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, vừa hỗ trợ tỷ giá và ổn định thị trường ngoại hối.

Đến cuối tháng 8/2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,16% so với cuối năm 2012, phù hợp với định hướng từ 14-16% cho cả năm 2013.

Huy động vốn tăng 10,49% so với cuối năm 2012; trong đó huy động vốn bằng VND tăng 11,04%, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 7,23%. Thanh khoản của hệ thống về cơ bản được đảm bảo giúp lãi suất diễn biến tích cực. Lãi suất liên ngân hàng duy trì ổn định ở mức thấp.

Điều hành chính sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là lạm phát để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của NHNN về lãi suất của các tổ chức tín dụng (TCTD), kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm nhằm thiết lập kỷ cương trên thị trường.

Đến nay, trần lãi suất huy động VND chỉ còn ở mức 7%/năm và chỉ áp dụng đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, trần lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 9%/năm. Mặt bằng lãi suất VND trong 8 tháng đầu năm 2013 đã giảm khoảng 2-5%/năm so với đầu năm, trong đó lãi suất huy động giảm 2-3%/năm, lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm  và đã trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006. Lãi suất của các khoản vay cũ cũng được các TCTD tích cực giảm.

Trên cơ sở định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2013 khoảng 12%, NHNN đã điều hành linh hoạt các giải pháp tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của TCTD, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn của khách hàng và TCTD, tập trung dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Một số giải pháp cụ thể NHNN đã và đang triển khai là:  Thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các nhóm TCTD theo đặc thù hoạt động và yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; điều chỉnh tăng cho một số TCTD đã có mức tăng trưởng tín dụng cao.  Chỉ đạo các TCTD tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tín dụng, lãi suất đã được triển khai từ năm 2012 như tiếp tục cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với nhu cầu vốn trong nước phục vụ xuất khẩu, cho vay để nhập khẩu xăng dầu, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN, miễn, giảm lãi vốn vay...

NHNN đã  có các buổi làm việc với chính quyền và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giữa doanh nghiệp và ngân hàng; phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên nhằm thu hút các ngân hàng, doanh nghiệp tập trung đầu tư vào những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn này. Chỉ đạo và thường xuyên theo dõi các TCTD thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

NHNN cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành lập đoàn khảo sát tình hình cho vay đối với lĩnh vực nuôi trồng, chế biến cá tra tại một số địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành cá tra.

 

Theo chinhphu.vn