căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng đường

Theo Thông tư 79/2013/TT-BTC, từ ngày 22/7/2013, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng đường sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 15%.

 

Tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng đường

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng đường sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 15%. Nguồn: Internet

Cụ thể, thuế nhập khẩu đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích tăng từ 3% lên 10%.

Đối với đường Glucoza, Xirô glucoza, thuế nhập khẩu tăng từ 10% lên 15%.

Đối với Fructoza tinh khiết về mặt hoá học, thuế nhập khẩu sẽ tăng thêm 12%, từ 3% lên mức 15%.

Đối với mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên, thuế nhập khẩu được điều chỉnh từ 10% lên 15%.

Bộ Tài chính cũng điều chỉnh thuế nhập khẩu Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza), đường caramen… từ 5% lên 15%.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2013.

 

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ