căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Quý 1/2013, vốn tự có của các NHTMCP “bốc hơi” trên 10.000 tỷ

Theo số liệu từ NHNN, trong tháng 3/2013, tài sản và vốn của các tổ chức tín dụng đã tăng đáng kể so với tháng 2. Tuy nhiên, so với cuối năm 2012, các con số vẫn không mấy lạc quan.

      
   

Cụ thể trong tháng 3, tổng tài sản của nhóm các Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) đã tăng thêm 64.624 tỷ đồng lên 2.203.088 tỷ. Tính chung quý 1, tổng tài sản tuy nhiên chỉ tăng vỏn vẹn 1.428 tỷ đồng.

Tổng tài sản của nhóm các Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) cũng tăng mạnh trong tháng 3 với 42.913 tỷ đồng nhưng cả quý chỉ tăng 16.350 tỷ. Tính đến thời điểm 31/3, các ngân hàng nhóm này có tổng tài sản 2.175.713 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các ngân hàng liên doanh tăng 40.677 tỷ đồng trong quý 1, tương đương tăng 7,32% và tăng khá đều trong các tháng đầu năm. Tài sản của nhóm quỹ tín dụng trung ương tăng mạnh nhất với gần 10%. Tuy nhiên cả hai nhóm này đều chiếm thị phần rất nhỏ nên không đủ để kéo tổng tài sản của hệ thống tăng cao.

Tại thời điểm 31/3, tài sản của tất cả các TCTD tăng thêm tổng cộng 136.889 tỷ đồng so với tháng 2 và tăng 60.800 tỷ so với cuối năm 2012.

Quý 1/2013, vốn tự có của các NHTMCP “bốc hơi” trên 10.000 tỷ (1)
Tăng trưởng tổng tài sản, vốn tự có và vốn điều lệ của các TCTD trong quý 1/2013
 (ĐVT: %, data: NHNN)

 

Cũng theo số liệu từ NHNN, vốn tự có của toàn hệ thống đã tăng được 1.717 tỷ đồng trong tháng 3 năm nay, trong đó của nhóm NHTMNN giảm 37 tỷ, của nhóm công ty tài chính mất 409 tỷ đồng còn của nhóm các NHTMCP tăng hơn 2.000 tỷ đồng.

Dẫu vậy so với cuối năm 2012, vốn tự có của các ngân hàng lại giảm tới hơn 10.700 tỷ, trong đó mức giảm chủ yếu từ nhóm NHTMCP, với hơn 10.300 tỷ đồng, chiếm trên 96% tổng mức giảm của toàn hệ thống. Trong tất cả các nhóm tổ chức tín dụng, chỉ vốn tự có của nhóm ngân hàng liên doanh nước ngoài là đạt mức tăng, với gần 2.400 tỷ.

Vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng hầu như không biến động gì trong quý đầu năm nay, ngoại trừ nhóm NHTMCP tăng thêm được 1.000 tỷ đồng.

Số liệu của NHNN cũng cập nhật hai chỉ số quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng là ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) và ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) không.

Trong năm 2012, ROA của các NHTMNN đạt 0,76% trong khi của nhóm NHTMCP chỉ đạt 0,22%. Còn ROE đạt lần lượt 11,37% và 1,36%. ROA và ROE của nhóm các công ty tài chính duy trì ở mức âm, lần lượt âm 1,56% và âm 31,37%.

ROA của toàn hệ thống năm qua đạt 0,48% và ROE ở mức 3,97%.

Quý 1/2013, vốn tự có của các NHTMCP “bốc hơi” trên 10.000 tỷ (2)
ROA và ROE của các nhóm TCTD trong năm 2012 (ĐVT: %, data: NHNN)
 
 
Nguyễn Hằng


Theo Trí Thức Trẻ