căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

NHNN giảm tiếp 1% các lãi suất chủ chốt

Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 8% xuống 7%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 6% xuống 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm giảm từ 9% xuống còn 8%/năm.

    
   
NHNN vừa có Quyết định số 1073/QĐ – NHNN ngày 10/6/2013 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái triết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 8% xuống 7%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 6% xuống 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm giảm từ 9% xuống còn 8%/năm.

Thông tư số 10 của NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực ưu ngành kinh tế bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp nông thôn, DNNVV từ 11% giảm xuống 10%/năm; còn các tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng lãi suất giảm từ 12% xuống còn 11%/năm.

 
 
Khánh Linh

Theo Trí Thức Trẻ