căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên về bảo đảm chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm của Trường Đại học Văn Lang

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên về bảo đảm chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm của Trường Đại học Văn Lang

 Bảo đảm chất lượng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của bất cứ một cơ sở giáo dục đại học nào. Luật Giáo dục đại học đã có những quy định rất cụ thể về vấn đề này, như: “bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (Điều 49, khoản 1). Để thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng thì cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm “duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở thực hành; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác” (Điều 50, khoản 4).

Hình 1. Cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường Đại học Văn Lang tham dự hội thảo

     Như vậy, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên của một trường đại học phải đóng vai trò chủ chốt trong các quy trình đảm bảo chất lượng. Nhận thức rõ được điều này, Trường Đại học Văn Lang đã thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định chất lượng. Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Trường đã tổ chức một chuỗi hội thảo tập huấn online về bảo đảm chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học. Cụ thể có 5 nội dung được trao đổi trong 5 tuần, bao gồm:

- Những vấn đề cơ bản về chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng

- Kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nước ngoài

- Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến theo kinh nghiệm quốc tế

- Xếp hạng đại học

- Xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học

     Các nội dung tập huấn này được chuẩn bị kỹ lưỡng qua tham khảo các điển hình tốt (best practice) trong nước và quốc tế. Trong mỗi vấn đề được trao đổi, ngoài phần lý thuyết nền tảng là các ví dụ cụ thể trong và ngoài nước, và phần liên hệ trực tiếp với các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường. Bắt đầu mỗi buổi tập huấn là phần pre-test để những người tham gia chia sẻ quan điểm của mình qua một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan liên quan đến chủ đề tập huấn. Kết thúc buổi tập huấn những người tham gia sẽ làm một bài post-test để đánh giá mức độ kiến thức đã tiếp thu được. Khóa tập huấn được tổ chức online qua nền tảng Microsoft Teams và cùng một nội dung tập huấn được sắp xếp vào hai thời gian khác nhau trong tuần nên hầu hết cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong Trường đều có thể tham gia được.

Hình 2. Một hoạt động trong pre-test

     Trường Đại học Văn Lang đã thực hiện công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng từ rất sớm. Năm 2006, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là một trong 20 trường đại học đầu tiên tham gia thí điểm kiểm định chất lượng và đã được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Năm 2018, Trường đón nhận Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học quốc gia. Trường cũng đã có 6 chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, Trường đã hoàn thành hồ sơ tự đánh giá cho 4 chương trình đào tạo và sẵn sàng cho đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm 2022, Trường sẽ thực hiện đánh giá 8 chương trình đào tạo bậc đại học theo AUN-QA và kiểm định 2 chương trình đào tạo thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lộ trình trong 5 năm tới, tất cả các chương trình đủ điều kiện sẽ thực hiện kiểm định theo bộ tiêu chuẩn trong nước hoặc quốc tế.

     Như vậy, để đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên tham gia vào các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng thì họ phải được đào tạo để hiểu về ý nghĩa và quy trình của đảm bảo chất lượng. Điều quan trọng là qua các chương trình đào tạo, tập huấn mỗi cán bộ quản lý, mỗi giảng viên và nhân viên đều hiểu được vai trò của mình trong quy trình bảo đảm chất lượng, bao gồm cả kiểm định và xếp hạng. Từ đó, sẽ có những đóng góp cụ thể vào mỗi hoạt động, mỗi chương trình bảo đảm chất lượng của Khoa và của Trường, góp phần xây dựng văn hóa chất lượng.

Nguyễn Hữu Cương

Quyền Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Trường Đại học Văn Lang