căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Mức học phí khóa 19, nhập học năm 2013

Mức học phí khóa 19, nhập học năm 2013 

 

(TT. Thông tin – Văn Lang, 10/8/2013) – Ngày 10/8/2013, Trường ĐHDL Văn Lang đã công bố mức học phí áp dụng cho khóa 19, nhập học năm 2013, bậc đại học.

Đây là mức học phí của khóa 19, nhập học năm 2013. Mức học phí này không thay đổi trong toàn khóa học ( 4 năm, 4 năm rưỡi hay 5 năm tùy theo ngành học). Ngoài học phíSinh viên không phải đóng thêm khoản tiền nào khác. Đây là chính sách học phí đã được trường ĐH Văn Lang thực hiện liên tục trong 12 năm qua. Mức học phí của từng ngành cụ thể như sau: 

                                                                                                                                                                   ĐVT: đồng

STT Ngành học

Thời gian học  

(năm)

Học phí 1 học kỳ Học phí 1 năm
 1 Thiết kế Công nghiệp (Tạo dáng) 
4
 11.500.000  23.000.000
 2  Thiết kế Đồ họa
4  11.500.000   23.000.000
 3  Thiết kế Thời trang
4  11.500.000   23.000.000
 4  Thiết kế Nội thất
4  11.500.000   23.000.000
 5  Ngôn ngữ Anh
4  9.000.000  18.000.000
 6

 Quản trị Kinh doanh

 Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin - ISM

4

 9.000.000

10.000.000

  18.000.000

20.000.000

 7

 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

 Chương trình Hai bằng đại học Việt Nam - Pháp

4

 9.500.000

14.5000.000

 19.000.000

29.000.000

 8  Kinh doanh Thương mại
4  9.000.000   18.000.000
 9  Tài chính - Ngân hàng
4 9.000.000   18.000.000
 10  Kế toán
4   9.000.000  18.000.000
 11

 Quản trị Khách sạn

 Chương trình Hai bằng đại học Việt Nam - Pháp

4

  9.500.000

14.5000.000

 19.000.000

29.000.000

 12  Quan hệ Công chúng
4  8.500.000  17.000.000
 13  Công nghệ Sinh học
4  8.000.000  16.000.0000
 14  CNTT - Kỹ thuật Phần mềm
4  13.500.000  27.000.000
 15  Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
 4  8.000.000  16.000.000
 16  Kỹ thuật Nhiệt
 4 năm rưỡi  7.000.000  14.000.000
 17  Kiến trúc
 5  11.500.000  23.000.000
 18  Kỹ thuật Công trình Xây dựng
 4năm rưỡi  8.500.000  17.000.000

 

*** Ghi chú:

► Chương trình Hai bằng đại học: Sinh viên học 4 năm tại trường ĐH Văn Lang. Khi tốt nghiệp, Sinh viên được cấp hai bằng cử nhân: một bằng cử nhân của Việt Nam - trường ĐH Văn Lang, một bằng cử nhân của Pháp do ĐH Perpignan cấp, có giá trị quốc tế.

 Ngành CNTT - Kỹ thuật Phần mềm: đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University - CMU, Hoa Kỳ.


► Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin - ISM: đào tạo theo chương trình của CMU.

   

Trường ĐH Văn Lang xây dựng mức học phí dựa trên cơ sở đầu tư của trường cho chất lượng đào tạo của ngành học.  Đối với một số ngành, trường dành sự đầu tư lớn cho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo như các ngành Kiến trúc, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Thời trang (đầu tư xây dựng 7 họa thất mới, studio, xưởng cắt may, máy in, máy khắc, bàn vẽ đạt chuẩn…). Đối với một số ngành có hợp tác đào tạo quốc tế (ngành CNTT - Kỹ thuật Phần mềm đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University – CMU, Hoa Kỳ; ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin – ISM – đào tạo theo chương trình CMU; ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, chương trình hai bằng đại học hợp tác với ĐH Perpignan – Pháp), nhà trường cũng dành sự đầu tư đảm bảo  nâng cao chất lượng đào tạo của ngành.

 

Ngoài chính sách học phí minh bạch, ổn định, trường Đại học Văn Lang còn có các chính sách học bổng, chính sách miễn giảm, hỗ trợ nhằm khuyến khích Sinh viên; giúp phụ huynh và Sinh viên yên tâm, đảm bảo thực hiện chủ trương không để Sinh viên phải bỏ học vì học phí. Sinh viên của trường ĐH Văn Lang được hỗ trợ hồ sơ thủ tục để vay vốn từ nguồn hỗ trợ học tập của Ngàn hàng chính sách xã hội, theo quy định hiện thời, mức vay là 10triệu đồng/ năm/ Sinh viên.

 


Trung tâm Thông tin