căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/05

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

            

CT6: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012

NVC: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

VC1: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (20%)

DRL: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 3/2012 (11,75%)

PTB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (10%)

DVP: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

DVP: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

HMH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 3/2012 (5%)

PJS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (11,5%)

BT6: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2011 (2,5%)

VNC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2012 (9%) và phát hành thêm cổ phiếu (3:1)

NGC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (7%)

TMC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2012 (5%)

NLG: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2013

PSI: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

MTH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 (15%)

Tin doanh nghiệp

PVS - Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 24.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 790 tỷ đồng, giảm 37% so với thực hiện năm 2012. Tỷ lệ cổ tức 2013 dự kiến giảm xuống còn 12%. 

DTC - CTCP Viglacera Đông Triều - Năm 2013, Công ty đạt kế hoạch doanh thu 180,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 6,54 tỷ đồng và không thực hiện chia cổ tức.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu thuần 463,19 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,24 tỷ đồng và giữ nguyên mức cổ tức là 15%. Đại hội cũng thống nhất phát hành tối đa 5 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong quý 3/2013 với tỷ lệ 4:1.

MCG - CTCP Cơ điện & XD Việt Nam (MECO) – Đã thông qua kế hoạch 2013 với sản lượng 1.241 tỷ đồng, doanh thu 1.446 tỷ đồng, lãi sau thuế 4,75 tỷ đồng và không chia cổ tức.

TCL - CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2013 với sản lượng hầu hết đều tăng so với quý 1; nhưng mức tổng doanh thu 162,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,26 tỷ đồng lại giảm lần lượt 14,73% và 34,47% so với quý 1.

DCS - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu - Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, DCS đặt kế hoạch tăng mạnh so với thực hiện năm 2012: doanh thu thuần đạt 600 tỷ đồng, LNST đạt 15 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến là 80% lợi nhuận sau thuế.

RAL - CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Đã thông qua kế hoạch năm 2013 với doanh thu 2.063 tỷ đồng, tăng 18% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng và cổ tức tiếp tục 30% bằng tiền mặt.

VKC - Công ty cổ phần cáo nhựa Vĩnh Khánh - Năm 2013, VKC lên kế hoạch kinh đoanh đạt 764 tỷ đồng doanh thu và 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, EPS đạt 1.000 đồng/CP.

SRB - Công ty cổ phần tập đoàn SaRa - Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh đạt 13,55 tỷ đồng doanh thu và đạt 52 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

SRC - CTCP Cao su Sao Vàng - Sẽ phát hành 2,025 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 12,5%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là ngày 27/5.

HQC - CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân - Sẽ phát hành 12 triệu cp theo tỷ lệ 5:1 để trả cổ tức năm 2012. Sau đợt phát hành trả cổ tức này, HQC sẽ tiếp tục phát hành 180 tỷ đồng cp để cấn trừ nợ. Trong đó, chào bán cho CTCP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân Mêkông với tổng giá trị 172,5 tỷ đồng, CTCP Việt Kiến trúc 7,5 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp.

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Tâm làm Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 7/5/2013.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Giải thể Chi nhánh tại Trà Vinh và Bến Tre để chuyển sang hình thức công ty con trực thuộc 100% vốn công ty mẹ, lần lượt thuộc DHG - Công ty TNHH MTV TVP Pharma và DHG - Công ty TNHH MTV Dược phẩm B&T.

DPM - Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP - 22/5/2013 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền 20%/cổ phiếu ( tức mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán là 20/06/2013.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank - Chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 14%. Ngày bắt đầu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đối với chứng khoán chưa lưu ký là 29/5/2013.

Đồng thời, STB cũng sẽ tiến hành trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán từ 10/6. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu là ngày 22/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/5.

GTA - CTCP Chế biến gỗ Thuận An - Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/5. Thời gian thanh toán từ 6/6.

LIX - CTCP Bột giặt Lix - Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 7,5%, tương ứng 750 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 24/5. Thời gian thanh toán từ 6/6. Đầu tháng 4/2013, LIX đã tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức 7,5% được tính trên vốn điều lệ mới của LIX.

MNC - CTCP Mai Linh miền Trung - Ông Hồ Huy đã mua được 888.000 cổ phiếu trong đợt chào mua công khai. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu ông Huy nắm giữ lên 1.021.200 cổ phiếu MNC (12,66%).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Portal Global Limited đã mua 1.600.354 cp nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,2% và trở thành cổ đông lớn từ ngày 24/04. Sau giao dịch, Portal Global Limited nâng số lượng nắm giữ cổ phiếu DHG từ 3.108.394 cp lên 4.708.748 cp.

SVS - CTCP Chứng khoán Sao Việt - Từ ngày 15/4 đến ngày 25/4, ông Đinh Quang Chiến, Chủ tịch HĐQT đã mua 158.300 cổ phiếu SVS. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu ông Chiến nắm giữ lên 2.802.200 cổ phiếu SVS (20,76%).

DVP - CTCP Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ - Từ 11/4 đến 26/4, CTCP Chứng khoán Hải Phòng, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh, Thành viên Ban kiểm soát đã bán được 211.100 cổ phiếu DVP, tương đương 1,06% vốn. Sau giao dịch, Chứng khoán Hải Phòng chỉ còn nắm giữ đúng 3 cổ phiếu DVP.

VFMVF1 - Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam - CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HCM) đã mua 1.227.570 ccq nâng sở hữu lên 17,3% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành kể từ ngày 03/05. Sau giao dịch, HCM nâng sở hữu lên 17.299.391 ccq VFMVF1, tương đương 17,3% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VGP - CTCP Cảng rau quả - Ông Đặng Như Bình, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 300.000 cổ phiếu VGP từ ngày 8/5 đến ngày 4/6. Hiện, ông Bình đang nắm giữ 237.970 cổ phiếu VGP (3,01%).

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng - Từ ngày 8/5 đến ngày 6/6, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 13.900 cổ phiếu trong tổng số 33.900 cổ phiếu LHC theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

SMT - CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường - Với mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ, ông Nguyễn Thiện Cảnh, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SMT. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/5 đến ngày 7/6. Trước giao dịch, ông Cảnh nắm giữ 96.749 cổ phiếu SMT.

PTI - Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện - Từ ngày 8/5 đến ngày 4/6, bà Đỗ Thị Huân, em ông Đỗ Quang Khánh, Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 1.879 cổ phiếu PTI theo phương thức khớp lệnh. Ông Khánh hiện đang nắm giữ 107.604 cổ phiếu PTI (0,21%).

SDT - CTCP Sông Đà 10 - Với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, từ ngày 9/5 đến ngày 31/5, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ và Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến ông Đậu Minh Lâm, Ủy viên HĐQT SDT lần lượt đăng ký bán toàn bộ 977.800 cổ phiếu SDT (4,64%) và 1.028.920 cổ phiếu (4,89%). Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian đó, một tổ chức khác có liên quan đến ông Lâm là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam cũng đăng ký bán 85.000 cổ phiếu trong tổng số 360.000 cổ phiếu SDT nắm giữ.

Trần Dũng

Theo Trí Thức Trẻ/HNX&HSX