căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hội thảo “Vai trò của Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh hiện nay và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Kế toán – Kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội”

Vai trò của Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh hiện nay và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Kế toán – Kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Hội thảo “Vai trò của Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh hiện nay và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Kế toán – Kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội” sẽ mở ra một cánh cửa mới, một hướng đi mới, một tầm nhìn mới cho Khoa Kế toán – Kiểm toán của trường ĐH Văn Lang. Chúng ta hy vọng sẽ nhìn được những góc nhìn đa chiều, sâu và rộng, về sự kết hợp của khoa học công nghệ vào trong đào tạo, nghiên cứu, và giảng dạy Kế toán – Kiểm toán. Chúng ta cũng kỳ vọng những sự thay đổi này sẽ tạo ra cho chúng ta những cơ hội mới, những thử thách mới để các em sinh viên, người học được học tập và trải nghiệm dưới môi trường hiện đại nhất.
 
 
 
 
+24
 

 

19Minh Hiep và 18 người khác