căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

CPI TP. HCM tăng 0,17% so với tháng 10

Không nằm trong nhóm các mặt hàng tính chỉ số giá, Chỉ số giá vàng tháng 11 giảm 1,41% so với tháng 10, giảm 20,63% so với tháng 11/2012 và giảm 21,37% so tháng 12/2012.

 

 

Theo tin từ Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 so với tháng 10 tăng 0,17%,. Mức tăng CPI tháng 11 so với tháng 10 bằng mức tăng của tháng 10 so với tháng trước đó.

Có 5/11 nhóm mặt hàng có chỉ số giá tăng, tăng cao nhất là nhóm nhà ở điện nước chất đốt (+0,58%), kế đến là các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,33%), ba nhóm hàng tăng nhẹ: đồ uống thuốc lá tăng 0,2%; nhóm hàng may tăng 0,02% và nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,26%.

Ba nhóm hàng giảm nhẹ là thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,04%; nhóm giao thông giảm 0,38% và nhóm hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,11%. Ba nhóm hàng còn lại bưu chính viễn thông, giáo dục và văn hóa giải trí du lịch không thay đổu so tháng trước.

So với tháng 11/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,97%. Nhóm “bưu chính viễn thông” là nhóm có mức giá giảm duy nhất (-0,94%).

CPI TP. HCM tăng 0,17% so với tháng 10 (1)

Biến động chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM từ 2011 đến nay

So với tháng 12/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,79%: có 2 nhóm hàng hóa có mức giá giảm là: nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,94% và nhóm dược phẩm, dịch vụ y tế giảm 0,05%.

Không nằm trong nhóm các mặt hàng tính chỉ số giá, Chỉ số giá vàng tháng 11 giảm 1,41% so với tháng 10, giảm 20,63% so với tháng 11/2012 và giảm 21,37% so tháng 12/2012.

Chỉ số giá USD tháng 11 giảm 0,07% so tháng 10, tăng 1,3% so tháng 11/2012 và tăng 1,37% so tháng 12/2012.

Thanh Hiên

Theo Trí Thức Trẻ/Cục thống kê TP.HCM