căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chính thức hoãn Thông tư 02 thêm 1 năm

Đây là quyết định vừa được NHNN đưa ra tại Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/5/2013.

       
   
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 12/2013/TT- NHNN ngày 27/5/2013 về sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 02/2013/TT-NHNN được sửa đổi như sau: "1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014."

Như vậy, thời điểm thực hiện Thông tư 02 đã chính thức được lùi lại thêm 1 năm. 
 
Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng Thông tư 02 trong bối cảnh ngành ngân hàng và doanh nghiệp đều khó khăn hiện nay chẳng khác nào xóa đi thành quả mà Quyết định 780 về cơ cấu nợ đã tạo ra.
 
Tiến Phương

Theo Trí Thức Trẻ/SBV