căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chế độ kế toán và các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động quỹ mở

Từ ngày 31/10/2012 đến 1/11/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về chế độ kế toán Quỹ mở và các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn về các sản phẩm mới nói chung và của quỹ mở nói riêng nhằm hiện thực hóa các chủ trương tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Dự thảo chế độ kế toán đối với quỹ mở được thực hiện dựa trên những thông lệ và chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, phù hợp với các quy định về hoạt động của quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành sẽ là nền tảng để từng bước đưa các chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong lĩnh vực quỹ đầu tư nói riêng và lĩnh vực chứng khoán nói chung, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, góp phần tạo sự đột phá và tăng tính minh bạch của Thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hội thảo đã nghe ông Nguyễn Thành Long, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Quỹ - UBCKNN trình bày những nội dung liên quan đến quỹ mở như: Khái niệm về quỹ đầu tư, quỹ mở; So sánh sự khác nhau giữa Quỹ đóng và Quỹ mở; Các tổ chức tham gia vào hoạt động của quỹ mở bao gồm: Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng Giám sát, Đại lý chuyển nhượng, Đại lý phân phối, Đại lý ký danh và Kiểm toán độc lập. Ông cũng nêu rõ những hoạt động không được phép thực hiện của quỹ mở như hoạt động vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ của quỹ mở.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nghe ông Manoj Bhat chuyên gia đến từ Ngân hàng Deutsche Bank chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về kế toán quỹ mở và các chuẩn mực kế toán quốc tế chi phối đến kế toán quỹ mở, trong đó ông nhấn mạnh đến Chuẩn mực kế toán quốc tế số 7 (IFRS 7) đây là chuẩn mực áp dụng cho tất cả rủi ro xuất phát từ các công cụ tài chính bao gồm các công cụ không được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán. IFRS 7 cung cấp các thông tin về tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình tài chính của một tổ chức, quá trình hoạt động và lưu chuyển tiền tệ, các rủi ro gắn liền với các công cụ tài chính.

Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đã giới thiệu những quy định pháp luật về thuế hiện hành áp dụng đối với hoạt động của quỹ cũng như giải đáp những vướng mắc của các thành viên thị trường. Ông Phụng cũng lắng nghe các đề xuất của các thành viên thị trường nhằm hoàn thiện các quy định, chính sách thuế đối với các quỹ đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống nhà đầu tư tổ chức, tạo nguồn vốn đầu tư dài hạn ổn định cho nền kinh tế, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn đầu tư trung và dài hạn, hỗ trợ hệ thống ngân hàng trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính – ngân hàng nói riêng.

Liên quan đến nội dung của Dự thảo chế độ kế toán áp dụng cho quỹ mở, bà Lê Thị Hòa, Phó Vụ Trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính đã trình bày những điểm được quy định trong Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở trong đó có những điểm quy định về chứng từ kế toán, các tài khoản kế toán áp dụng, cách hạch toán đối với các tài khoản này cho các hoạt động của quỹ mở.

Thảo luận tại Hội thảo các đại biểu cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm khắc phục một số tồn tại của các chính sách thuế hiện nay đang áp dụng đối với quỹ đầu tư cũng như cho ý kiến cụ thể về dự thảo quy định về chế độ kế toán đối với quỹ mở, theo các quy định này thực tế không chỉ áp dụng cho loại hình quỹ mở mà áp dụng cho cả các loại hình quỹ đại chúng khác bao gồm cả các quỹ tiên tiến hơn mà UBCK đang dự thảo văn bản hướng dẫn như quỹ ETF, Quỹ đầu tư bất động sản hay các Quỹ hưu trí.

taichinhdientu.vn