căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bản tin nội bộ

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh

Vào lúc 14h00, ngày 18/04/2013 tại Văn phòng khoa Kế toán – Kiểm toán (phòng C606), Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán (NLKT) thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn để giới thiệu và bảo vệ Đề cương giáo trình Nguyên Lý Kế Toán theo kết cấu mới. Kết cấu mới này đã xem xét đến tính khoa học và tính hợp lý về quy trình kế toán trong thực tế và có tính hoà hợp cao với thông lệ quốc tế.

-          Giảng viên trực tiếp giới thiệu nội dung Đề cương là TS. Nguyễn Cửu Đỉnh.

-          Nội dung buổi họp là trao đổi, chất vấn và đóng góp ý kiến về Đề cương Nguyên Lý Kế Toán do Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán xây dựng.

-          Thành phần tham dự: các giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán.

Sau buổi họp, các giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán đã nhận xét và đóng góp ý kiến cho Bộ môn NLKT nhằm hoàn chỉnh nội dung Đề cương Nguyên Lý Kế Toán. Từ đó, Bộ môn sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch để tiến hành viết Giáo trình Nguyên Lý Kế Toán. Dự kiến đề cương mới này sẽ được áp dụng thử nghiệm cho sinh viên khoá 18 chuyên ngành kế toán trong năm học 2013-2014 và sẽ được xuất bản thành giáo trình để áp dụng rộng rãi cho sinh viên khối ngành kinh tế.

Bộ môn Nguyên lý kế toán