căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bản tin nội bộ 03/05/2013

Vào lúc 13h30, ngày 02/05/2013 tại phòng C501, Bộ môn kế toán tài chính – thực hành kế toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức buổi giảng thử và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

 
 Các giảng viên cơ hữu và ban chủ nhiệm khoa trong buổi giảng thử của 2 giảng viên Bộ môn kế toán tài chính – thực hành kế toán

 

-          Giảng viên trực tiếp tham gia giảng thử là cô Đào Tuyết Lan và cô Phan Thị Yến Phượng

 
   GV. Đào Tuyết Lan
GV. Phan Thị Yến Phượng

 

-          Nội dung giảng và trao đổi chuyên môn là Thuế TNCN và tìm hiểu nội dung cơ bản thuế.

-          Thành phần tham dự: các giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán

Sau buổi trao đổi, các giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán đã nhận xét và đóng góp ý kiến cho 2 giảng viên nhằm hoàn chỉnh nội dung giảng dạy.

 

 
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân (Người đầu tiên bên tay phải) Trưởng Bộ môn kế toán tài chính – thực hành kế toán,

  nhận xét và trao đổi về phương pháp giảng dạy và nội dung bài giảng

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh (Người đầu tiên bên phải) Trưởng khoa Kế Toán - Kiểm toán,

đưa ra những ý kiến góp ý và trao đổi về buổi giảng thử

 

Đây là hoạt động sinh hoạt học thuật diễn ra định kỳ của Bộ môn. Kính mời các giảng viên có quan tâm đến tham gia sinh hoạt để cùng chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.

Bộ môn KTTC-THKT