căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 4

 

Khoa TCKT thông báo việc tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 4 cho sinh viên khoá 19 trở về trước của ngành KT và ngành TCNH, như sau:

1.      ĐĂNG KÝ THI LẠI (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

-       Thời gian đăng ký: từ 03/01/2018 đến 05/01/2018

-       Lệ phí thi lại: 495.000 đồng, sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán.

2.     TỔ CHỨC THI   

-       Thời gian thi: lúc 17h00 ngày 08/01/2018 Thứ Hai, sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

-       Địa điểm thi:  Phòng C.607, cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh.

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm

 

 


VPK