căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2

 

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 18 trở về trước thi tốt nghiệp đợt 2, như sau:

1.    ĐĂNG KÝ THI LẠI    (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

  • Thời gian đăng ký:  từ 02/6/2016 đến 08/6/2016
  • Lệ phí thi lại: 450.000 đồng (sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán).

2.    TỔ CHỨC THI    (tại cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh)

  • Thời gian thi: lúc 07h30 ngày 12/6/2016 Chủ nhật, sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
  • Phòng thi: khoa thông báo sau
  • Hình thức thi: Trắc nghiệm, được sử dụng tài liệu.
  • Thời gian làm bài thi là 150 phút
  • Khi vào phòng thi sinh viên đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND