căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi lại tốt nghiệp đợt 2 ngành Kế toán

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH -  KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi lại tốt nghiệp đợt 2 ngành Kế toán

 

Khoa Tài chính - Kế toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên ngành Kế toán từ khóa 19 trở về trước thi lại tốt nghiệp (đợt 2), như sau:

1.      ĐĂNG KÝ THI LẠI    (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

-       Thời gian đăng ký:  từ 01/06/2017 đến 09/06/2017

-       Lệ phí thi lại: 495,000 đồng (sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán).

 

2.     TỔ CHỨC THI    (tại cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh)

-       Thời gian thi: lúc 07h30 ngày 14/06/2017 thứ Tư, sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

-       Danh sách và phòng thi: thông báo sau

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm, sinh viên được sử dụng tài liệu.

-       Thời gian làm bài thi là 150 phút

-       Khi vào phòng thi sinh viên đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND