căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi lại TN Các môn lý luận chính trị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017


THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị

 

Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 19 trở về trước (trừ K19A) thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị đợt 3, như sau:

1.      ĐĂNG KÝ THI LẠI (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

-       Thời gian đăng ký: từ 09/10/2017 đến 18/10/2017

-       Lệ phí thi lại: 330,000 đồng, sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán.

2.     TỔ CHỨC THI   

-       Thời gian thi: lúc 08h00 ngày 22/10/2017 Chủ nhật, sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

-       Địa điểm thi: các phòng thi lầu 4 (C401, C402, C405, C409) - cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh.

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm (trọng số 70%) và tự luận (trọng số 30%), sinh viên không sử dụng tài liệu.

Phần trắc nghiệm: là tổng hợp khối kiến thức của 3 học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (theo các nội dung đã hướng dẫn ôn tập ngày 19/2/2017).

Phần tự luận: Từ những kiến thức được học, sinh viên liên hệ với thực tiễn Việt Nam và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống để xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

-       Thời gian làm bài thi là 90 phút, trong đó: phần thi tự luận 35 phút, phần thi trắc nghiệm 55 phút.

-       Khi vào phòng thi sinh viên đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND, bút chì và bút mực.

 


Nguồn PĐT