căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức lớp ôn tập cho sinh viên

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CLB A&M
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v câu lạc bộ A&M tổ chức ôn tập cho sinh viên

 

KHÓA 20:

  • Thời gian ôn tập: 13g30, thứ ba, ngày 03/11/2015 tại P.C509
  • Môn ôn tập: Kinh tế vĩ mô
  • Người hướng dẫn: Cộng tác viên K20 của CLB

 

KHÓA 21:

  • Thời gian ôn tập: 8g00, CN, ngày 01/11/2015 tại P.C601
  • Môn ôn tập: Toán cao cấp C1
  • Người hướng dẫn: Cộng tác viên K21 của CLB