căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

THÔNG TIN VỀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH SINH VIÊN HK 222

THÔNG TIN VỀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH SINH VIÊN HK 222

Thân gửi sinh viên, 

Văn phòng Khoa hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ hỗ trợ tài chính sinh viên như sau: 

 • Thời gian sinh viên thực hiện nộp đơn xin hỗ trợ từ ngày ra thông báo đến ngày 18/12/2022. 
 • Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ HTTC ở HK221 chỉ in đơn, điền đơn và scan nộp file về form TT.HTSV. Bản gốc đơn nộp về văn phòng khoa.
 • Đối với sinh viên nộp hồ sơ mới, hồ sơ bao gồm:  
  • Đơn đề nghị hỗ trợ tài chính theo mẫu có chữ ký của sinh viên;
  • Hồ sơ, minh chứng kèm theo từng đối tượng hỗ trợ tài chính tương ứng như mẫu và phù hợp với thời gian xét duyệt hỗ trợ tài chính (Học kỳ 2 năm 2022-2023);
  • Sinh viên scan tất cả hồ sơ nộp bản file về TT.HTSV, bản gốc nộp tại Văn phòng khoa
Trong email cô có đính kèm các hồ sơ:
 1. Danh sách những sinh viên đã được HTTC HK221 và cần nộp bổ sung lại đơn cho HK222;
 2. Các biểu mẫu theo diện, sinh viên thuộc diện HTTC nào thì nộp biểu mẫu đó;
 3. Link up file lên form ở hình ảnh đính kèm;
 4. Thông báo HTTC HK222;
Mọi thắc mắc các bạn nhắn trực tiếp lên group lớp/zalo cá nhân cô sẽ phản hồi hoặc qua email thu.na@vlu.edu.vn
 
VPK

Download tại đây