căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo v/v đóng Học phí qua Ngân hàng

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG

SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG KHÔNG CẦN TỚI PHÒNG KẾ TOÁN ĐỔI BIÊN LAI HỌC PHÍ.

Trong vòng 5-7 ngày kể từ ngày sinh viên nộp học phí, phòng kế toán sẽ cập nhật vào hệ thống thu học phí và xuất hóa đơn điện tử, sinh viên lên trang online để in hóa đơn (nếu cần).

SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG BẰNG CÁC HÌNH THỨC SAU:

1.1.      Nộp tiền tại tất cả các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng NN&PTNT trên toàn quốc. Thông tin nộp tiền:

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số tài khoản: 1602201363522

1.2.      Chuyển khoản từ tất cả các ngân hàng vào tài khoản của Trường. Thông tin chuyển khoản:

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số tài khoản:  “VLU” Mã sinh viên” (lưu ý: chữ in hoa, viết liền, không có khoảng trống)

(Ví dụ: Sinh viên có mã số 187NA12345 ghi số tài khoản như sau: VLU187NA12345)

Ngân hàng: TMCP Quốc tế Việt nam chi nhánh Sài gòn.

Nội dung: Ghi rõ học phí học kỳ nào? Nếu là học phần ghi rõ mã môn học.

1.3.      Chuyển online từ ngân hàng VCB theo hướng dẫn sau.

Lưu ý: Để thanh toán được trên Web thì sinh viên (hoặc người thanh toán hộ) cần phải có tài khoản Internet banking của ngân hàng Vietconbank

Bước 1: Sinh viên truy cập vào Website quản lý đào tạo của nhà trường, đăng nhập vào hệ thống bằng Tên Đăng Nhập Mật Khẩu được nhà trường cấp.