căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo tổ chức tập huấn TT200/2014/TT-BTC

CLB A&M sẽ tổ chức 1 buổi Tập huấn TT200/2014/TT-BTC cho sv khóa 17, 18 nhằm cập nhật cho sv những kiến thức, những quy định mới nhất. Thông tin cụ thể như sau:

-  Thời gian: 7h30, chủ nhật, ngày 22/03/2015
-  Địa điểm:  Hội trường C001

K17 vui lòng đăng kí danh sách tham dự cho Lớp trưởng. 

K18 liên quan đến chương trình học yêu cầu các bạn tham gia đầy đủ. 

Thời hạn đăng kí: từ 13/03/2015 - 20/03/2015