căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo thi Tốt nghiệp đợt 3

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 3

Khoa Tài Chính - Kế toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 20 trở về trước thi lại tốt nghiệp (đợt 3), như sau:

1.      ĐĂNG KÝ THI LẠI    (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 hoặc cơ sở 3)

-       Thời gian đăng ký:  từ 21/09/2018 đến 26/09/2018

-       Lệ phí thi lại: 600,000 đồng (sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán).

2.     TỔ CHỨC THI    (tại cơ sở 3 – Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. HCM)

-       Thời gian thi: lúc 08h00 ngày 29/09/2018 thứ Bảy,sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

-       Danh sách và phòng thi: thông báo sau

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm, sinh viên được sử dụng tài liệu.

-       Thời gian làm bài thi là 180 phút

-       Khi vào phòng thi sinh viên đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND

 

VPK