căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo SV khóa 22 được miễn Anh văn 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 

THÔNG BÁO

(V/v sinh viên khóa 22 được miễn Anh Văn 1)

 

Theo Quyết định số 348/VL-ĐT, ngày 26/8/2016 của Trường Đại Học Văn Lang, nếu kết quả bài thi xếp lớp Anh Văn đầu vào của sinh viên khóa 22 có tổng điểm> 350 thì sinh viên có thể không cần phải học Anh Văn 1 (Anh Văn học kỳ 1), mà sinh viên có thể chuyển sang học Anh Văn 2 (Anh Văn học kỳ 2) ngay trong học kỳ 1 này. Điểm của bài thi xếp lớp Anh Văn đầu vào của những sinh viên đạt > 350 điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm 10 và lấy làm điểm thi kết thúc học phần của Anh Văn 1 (thi cuối học kỳ 1) để tính điểm bình quân tích luỹ từng học kỳ. Đây là quyền lợi của sinh viên khoá 22 có kết quả thi xếp lớp Anh Văn đầu vào > 350 điểm.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó những sinh viên không cần sử dụng quyền được miễn Anh Văn 1 mà muốn tham gia học lớp Anh Văn 1 như những sinh viên có điểm <= 350 thì Nhà trường luôn khuyến khích và tổ chức lớp học bình thường.

Vậy đề nghị những sinh viên K22 có kết quả > 350 cần xác nhận với Văn phòng khoa KTKT là có sử dụng quyền được miễn Anh Văn 1 hay không để Khoa xếp lại lớp Anh Văn của học kỳ 1 này. Đề nghị các bạn xác nhận trước 17g00 ngày Thứ 6, 16/9/2016.