căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo phụ đạo cho khóa 20

CLB A&M sẽ tổ chức Phụ đạo cho khóa 20 trước khi thi cuối kỳ, thông tin cụ thể như sau:

- Môn phụ đạo: Kinh tế vi mô
- Nội dung: ôn tập lại kiến thức + giải 1 số đề thi năm trước
- Thời gian: 7g30, ngày 18/06/2015
- Địa điểm: C605
- Đối tượng: khóa 20
- Người hướng dẫn: thành viên CLB A&M

Sinh viên tham gia vui lòng ĐĂNG KÍ danh sách cho lớp trưởng trước ngày 18/06.