căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo mở lớp trả nợ của khóa 21

THÔNG BÁO MỞ LỚP TRẢ NỢ CỦA KHÓA 21

 

Khoa TCKT dự kiến kế hoạch mở lớp học trả nợ của khóa 21 như sau:

Ngành TCNH:

 1. Excel trong tài chính  - HP.250.000/đvht Tối T3,5,7
 2. Tài chính công ty đa quốc gia (36sv) - HP.230.000/đvht -ST2,4,6
 3. Tài chính quốc tế (36sv) - HP:230.000/đvht - CT2,6
 4. Thống kê doanh nghiệp  (9sv) - hp: 383.000/đvht -ST2,4,7
 5. Kế toán quản trị (15sv) -HP:230.000/đvht - ST5
 6. Kế toán tài chính 1(15sv) - HP:345.000/đvht - CT4,6
 7. Kế toán tài chính 2 (60sv) -HP:230.000/đvht - CT4,6
 8. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (26sv) - GP: 230.000/đvht -ST2,4,6
 9. Toán kính tế (40sv) - hp:230.000/đvht - ST3,5
 10. Quản trị ngân hàng (10sv) - HP: 345.000/ĐVHT -CT3,5
 11. Toán cao cấp 1 - Giải tích (25sv) - HP:230.000/ĐVHT - CT3,5,7
 12. Thanh toán quốc tế (15sv) - HP:230.000/ĐVHT - CT3,5,7
 13. Phân tích báo cáo tài chính (26sv) - HP:230.000/ĐVHT - ST3,5,7
 14. Thẩm định dự án đầu tư (6sv) - HP:575.000/ĐVHT -CT4,7
 15. Anh văn chuyên ngành TC1 -HP: 431.000ĐVHT - ST4
 16. Mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng (4sv) -HP. 937.000/dvht - ST3,5 ; CT7
 17. Thị trường tài chính (8sv) - HP:431.000/ĐVHT -ST2,4,6
Ngành Kế toán 
 1. Kiểm toán 2 - HP: 383.000/ĐVHT - CT3,5,7 
 2. Phần mềm kế toán (13sv) - HP:268.000/đvht - ST2,4,6
 3. F3 - Kế toán tài chính 1 (ACCA)  (48sv) - HP: 230.000/ĐVHT -ST3,5,7
 4. F3 - Kế toán tài chính 2 (ACCA)  (26sv): HP:230.000ĐVHT - 
 5. Hệ thống thông tin kế toán - HP: 246.000/đvht
Đề nghị SV còn nợ các môn trên nhanh chóng lên Phòng Đào tạo đăng ký và đóng tiền tại Phòng kế toán ở CS3. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến 23/3/2019. Thời gian học dự kiến 25/3/2019. (phòng học khoa sẽ gửi bổ sung sau)
 
Lưu ý: SV gặp khó khăn về lịch học liên hệ VPK để được hướng dẫn. Nếu SV đăng ký không đủ số lượng qui định, khoa sẽ hủy lớp.
 
 
VPK TCKT