căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo khóa 22 nghỉ học Anh văn 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

THÔNG BÁO

V/v khóa 22 nghỉ học Anh văn tuần đầu tiên

 

Tuần đầu tiên (12/9/2016 đến 17/9/2016) Sinh viên khóa 22 khoa KTKT tạm thời nghỉ học Anh Văn 1 để tổng hợp kết quả thi Tiếng Anh đầu vào, chuẩn bị cho việc sắp xếp lớp học và chuyển điểm theo quy định mới của nhà trường.

Tuần sau khóa 22 học bình thường theo thời khóa biểu.

 

 

Khoa KTKT