căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thi tốt nghiệp đợt 1

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2017

   

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi lại tốt nghiệp đợt 1

 

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 19 trở về trước thi lại tốt nghiệp (đợt 1), như sau:

1.      ĐĂNG KÝ THI LẠI    (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

-       Thời gian đăng ký:  từ 11/03/2017 đến 16/03/2017

-       Lệ phí thi lại: 495,000 đồng (sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán).

2.     TỔ CHỨC THI    (tại cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh)

-       Thời gian thi: lúc 07h30 ngày 19/03/2017 Chủ nhật,sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

-       Danh sách và phòng thi: thông báo sau

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm, sinh viên được sử dụng tài liệu.

-       Thời gian làm bài thi là 150 phút

-       Khi vào phòng thi sinh viên đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND

 

VPK