căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

SV đăng ký tham gia hỗ trợ NCKH của giảng viên

Chào các bạn, 

Nhà trường đang triển khai thực hiện các đề án về hoạt động NCKH của giảng viên cần có sinh viên tham gia hỗ trợ. Vì vậy,BCN Khoa kêu gọi toàn thể sinh viên đăng ký tham gia hoạt động này. (Khoa sẽ cộng ĐRL và 1 món quà nhỏ từ nhóm nghiên cứu).   

Hiện tại, theo phân bổ khoa KTKT được nhà trường giao chỉ tiêu với số lượng 300 sinh viên tham gia hỗ trợ hoạt động này. Mong các bạn đăng ký tham gia nhiệt tình, khoa sẽ chọn lọc ưu tiên SV đăng ký trước. Các bạn vui lòng đăng ký bằng link dưới đây. 

  • Link đăng ký: https://bom.to/lZQ4YllWYL4J6
    Chào các bạn, Nhà trường đang triển khai thực hiện các đề án về hoạt động NCKH của giảng viên cần có sinh viên tham gia hỗ trợ. Vì vậy, BCN Khoa kêu gọi toàn thể SV (ưu tiên K24) có đam mê NCKH có thể đăng ký tham gia hoạt động này (Khoa sẽ cộng ĐRL và 1 món quà nho nhỏ từ nhóm nghiên cứu). Hiện tại, theo phân bổ khoa KTKT được nhà trường giao chỉ tiêu với số lượng 300 sinh viên tham gia hỗ trợ hoạt động này. Mong các bạn đăng ký tham gia nhiệt tình, khoa sẽ chọn lọc ưu tiên SV đăng ký trước.
    bom.to
     
  • SV có thắc mắc liên hệ thầy Danh               SĐT: 0908.29.55.39 

Các công việc cần hỗ trợ như: 

  • Phát phiếu khảo sát 
  • Nhập dữ liệu khảo sát trên MS Excel .....

Hình ảnh quà tặng:

Thân mến, 

Cô Nguyễn Thị Thúy Nga