căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Seminar "Thực tập - cơ hội trải nghiệm thực tế"

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 


SEMINAR “THỰC TẬP – CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ”

 

I.      Mục đích:

-  Nhằm triển khai hoạt động học thuật cho sinh viên, tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Nhóm thực tập phối hợp với CLB học thuật A&M  tổ chức buổi Seminar để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhóm, giữa sinh viên các khóa K18 và K19 trong khoa KTKT với chủ đề: “Thực tập – Cơ hội trải nghiệm thực tế”

-  Mục tiêu của buổi Seminar là trình bày những trãi nghiệm thực tế, những kiến thức, những kỹ năng ứng xử, tác phong làm việc tại doanh nghiệp mà các sinh viên học hỏi được trong quá trình thực tập. Từ đó, giúp các bạn thay đổi những thói quen, suy nghĩ, quan điểm của bản thân, đồng thời có thể hình dung được công việc kế toán sau này khi đi làm, nắm bắt được các yêu cầu của nhà tuyển dụng để có thể chuẩn bị tốt nhất cho xin việc trong tương lai.

II.     Ban tổ chức:

-  Thành viên các nhóm thực tập

-  Cô Nguyễn Thị Minh Hiệp & Cô Nguyễn Thúy Bích

-  Câu lạc bộ A&M.

III.   Thời gian và địa điểm:

-  Thời gian: Vào lúc 15g00, Thứ tư, ngày 09/12/2015. 

-  Địa điểm: Phòng C609, Cơ sở 2 ĐH Văn Lang

IV.   Đối tượng tham gia:

-  Sinh viên K18, 19 khoa KTKT

-  Giảng viên cơ hữu của Khoa KTKT

V.    Nội dung chương trình:

-  Giới thiệu về Công ty thực tập

+ Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Én Việt

-  Thuyết trình của các nhóm thực tập với các chuyên đề:

+ Những nội dung cần quan tâm đến hóa đơn

+ Hàng hóa kho bảo thuế tại Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè

+ Kế toán hàng tồn kho tại Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè

+ Quy trình thanh toán L/C (Letter of Credit) trả ngay

+ Những kỹ năng học hỏi được khi trải nghiệm thực tế

-  Trao đổi giữa giảng viên và sinh viên, giữa các sinh viên với nhau.

 Ý KIẾN CỦA BCN KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh

TM. BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiệp