căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

QĐ phê duyệt danh mục NCKHSV đợt bổ sung

Kính gửi Quý Thầy Cô,
 
Phòng HTQT&NCKH kính gửi Quý Thầy Cô Quyết định phê duyệt danh mục NCKHSV cấp trường đợt Bổ sung. Kính đề nghị Quý Thầy Cô thông báo cho các em sinh viên được biết để chỉnh sửa lại các đề cương nghiên cứu (theo BM đính kèm) trước khi ra Hội đồng xét duyệt đề cương. Kế hoạch như sau:
  • Chỉnh sửa đề cương: ngày 14/4 - 20/4/2021
  • Tổ chức các Hội Đồng xét duyệt đề cương: ngày 22 - 30/4/2021
Các đề cương chỉnh sửa (nếu có) được gửi về Phòng HTQT&NCKH (phòng 2.22 tòa LV) trước ngày 20/4/2021. 
Trân trọng,
TL. Trưởng phòng
Ngô Thị Ngọc Thủy

Download tại đây