căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Phụ đạo cho sinh viên khóa 21 và 22

     
 

THÔNG BÁO

V/v Phụ đạo cho sinh viên

 

CLB A&M thông báo tổ chức lịch phụ đạo cho sinh viên như sau:

Khóa 21

-  Môn phụ đạo: Anh văn

-  Nội dung: Ôn tập chuẩn bị cho bài speaking và thi cuối kỳ.

-  Hình thức phụ đạo: Thầy Nguyễn Mạnh Hoài Vũ - Giảng viên cơ hữu khoa KTKT sẽ hướng dẫn chung.

-  Thời gian: 13g00, thứ năm, ngày 27/10/2016

-  Địa điểm: P.C409, Cơ sở 2.

Khóa 22

Môn phụ đạo: Toán cao cấp C2

-  Nội dung: Ôn tập thi giữa kỳ

-  Hình thức phụ đạo: hướng dẫn từng nhóm

-  Thời gian: 8g00, chủ nhật, ngày 30/10/2016

-  Địa điểm: P.C601, Cơ sở 2.

Để công tác tổ chức được chu đáo, các bạn vui lòng đăng ký cho lớp trưởng.

Thời hạn đăng ký: từ 24/10/2016 đến hết 26/10/2016.