căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Miễn giảm học phí HK1 2018-2019

VPK TCKT thông báo về miễn giảm học phí.

 

Trường đã chuyển tiền miễn giảm học phí HK1 năm học 2018 - 2019. Đề nghị những sinh viên chưa nhận được tiền liên hệ VPK để cập nhật số tài khoản ngân hàng theo mẫu đính kèm bên dưới.

 

VPK