căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch học phụ đạo

CLB A&M thông báo lịch học phụ đạo

  • Môn phụ đạo: Kế toán chi phí
  • Nội dung phụ đạo: ôn tập và giải 1 số đề trước khi thi cuối kỳ
  • Người hướng dẫn: nhóm phụ trách học tập clb A&M
  • Thời gian, địa điểm: 8g00, thứ năm, ngày 31/03/2016 tại phòng C405


Lưu ý: Bạn nào tham gia vui lòng đăng ký danh sách cho lớp trưởng