căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kỳ thi thử sức cùng TOEIC 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

 

 

   TP.HCM, ngày 18  tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

KỲ THI THỬ SỨC CÙNG TOEIC 2016

 

I.         MỤC ĐÍCH:

        Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay thì việc thông thạo một ngoại ngữ mà đặc biệt là tiếng Anh vô cùng hữu ích. Nó giúp người lao động tiếp cận gần hơn với các công ty đa quốc gia, công ty toàn cầu, có được cơ hội việc làm và một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy, CLB A&M khoa KTKT đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ (VASS) tổ chức “Kỳ thi thử sức cùng Toeic 2016” nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế có thể kiểm tra lại trình độ tiếng Anh của mình. Để từ đó giúp các bạn có được định hướng và kế hoạch học tập nâng cao trình độ một cách đúng đắn và kịp thời.

II.     BAN TỔ CHỨC:

-   Khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐH Văn Lang - Đơn vị tổ chức

-   Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ - Đơn vị phối hợp

Khoa KTKT giao cho CLB A&M chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kỳ thi thử.

III.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

-   Thời gian: 17g00, thứ hai, ngày 25/04/2016

-   Địa điểm: tại cơ sở 2 trường ĐH Văn Lang

IV.   ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

-   Tất cả SV khóa 18, 19, 20, 21 các khoa kinh tế.

V.      NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 
1.      Hình thức đăng ký: có 3 hình thức

-   Sinh viên đăng kí trực tiếp theo mẫu danh sách CLB gửi cho lớp trưởng. CLB nhờ lớp trưởng tổng hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: clbketoan.vlu@gmail.com.

-   Hoặc đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký đặt tại Sảnh cơ sở 2

-   Hoặc thông qua email: clbketoan.vlu@gmail.com

Thời hạn đăng ký: từ 18/04/2016 đến hết 22/04/2016.

Ngày 23/04/2016, sinh viên xem danh sách phòng thi thông qua email hoặc trên website khoa KTKT: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn

2.      Nội dung:

-   Sinh viên sẽ làm bài thi thử TOEIC trong thời gian 120 phút

-   Cấu trúc đề thi:

+  Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện  trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

+  Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

     Khi tham gia thi thử TOEIC, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội nhận được các suất học bổng như sau:

TOP 50 SV đạt điểm cao nhất trong kỳ thi sẽ nhận được 50 suất học bổng trị giá 3.500.000 đồng/suất. Áp dụng khi sinh viên đăng ký khóa học Anh văn Giao tiếp hoặc TOEIC hoặc IELTS tại VASS.

 

             Ý KIẾN CỦA BCN KHOA                                                                      TM.BAN TỔ CHỨC

     TRƯỞNG KHOA                                                                                  CHỦ NHIỆM CLB