căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Danh sách thi thử tiếng Anh chuyên ngành


Lưu ý:

- Thí sinh mặc đồng phục khi đi thi.
- Mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMND và Phiếu báo danh (Trung tâm Ed2Career sẽ gửi qua email cho các bạn).
- Không sử dụng tài liệu.