căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

CLB A&M thông báo lịch phụ đạo cho K17, K18

K17:

- Nội dung: ôn tập môn Kế toán tài chính 3
- Thời gian: 10h30, thứ 7, ngày 14/12/2013 tại C605.
- Người hướng dẫn: Cộng tác viên  K16 + K17


K18:

- Nội dung: ôn tập môn Nguyên lý thống kê
- Thời gian: 10h30, thứ 4, ngày 11/12/2013 tại C502.
- Người hướng dẫn: Cộng tác viên  K18