căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

CLB A&M - Thông báo lịch phụ đạo

Nhằm ôn tập lại kiến thức một số môn học trước khi các bạn thi cuối kỳ, CLB A&M có tổ chức phụ đạo cho sinh viên K17, K18 như sau:

Khóa 17:

  • Thời gian: 16g30, thứ 4, ngày 28/05/2014
  • Địa điểm: C509
  • Nội dung: ôn tập lại kiến thức và giải 1 số đề môn KIỂM TOÁN
  • Người hướng dẫn: cộng tác viên của CLB 


Khóa 18:

  • Thời gian: 9g, thứ 7, ngày 31/05/2014
  • Địa điểm: C509
  • Nội dung: ôn tập lại kiến thức và giải 1 số đề môn KTTC2 và TCDN
  • Người hướng dẫn: cộng tác viên của CLB 


Sinh viên nào tham dự thì đăng kí danh sách cho lớp trưởng, lớp trưởng gửi danh sách về cho cô Mộng Tuyền trước ngày phụ đạo.